Hlavné ciele činnosti na školský rok 2013/2014: 

  • koordinovať spoluprácu pri zabezpečovaní aktuálnej činnosti v rámci rôznych aktivít
  • skvalitňovať prácu s talentovanými žiakmi
  • pokračovať v minuloročných úspešných aktivitách
  • sledovať najnovšie trendy v iných Žiackych školských radách
  • podnecovať žiakov k aktívnej tvorivosti a usmerňovať ich počas akcií
  • učiť žiakov vybavovať a riešiť rôzne dôležité situácie v prospech študentov