Kontakt - Naša škola 

 Gymnázium Snina

    Študentská 4

        069 01

Telefónne číslo – 057/7623353

Mobil – 0915937 113

E-mail – gymsnek@isternet.sk

www.gymsnina.sk

gymsnina.edupage.org

 

Kontakt - ŽŠR 

 

 

Meno a priezvisko

Kontakt

1.

Bakajsa Pavel

pvlbkjs@gmail.com

2.

Bunganič Radovan

 bunganic.r@gmail.com

3.

Galandová Štefánia

stefka.galandova@gmail.com

4.

Gerbová Simona

simonagerbova@gmail.com

5.

Ihnát Simon

sajmon158@azet.sk

6.

Kačur Richard

richard13081996@gmail.com

7.

Kruľová Katarína

krulova.katarina@gmail.com

8.

Panoc Marek

panocmarek@gmail.com

9.

Staroščáková Natália

 nata21212@azet.sk 

10.

Vajda Viktor

 

11.

Zubíčková Eva

eukazubkova@gmail.com