Kto vlastne sme? :) 

Žiacka školská rada pri Gymnáziu v Snine je študentský orgán, ktorý zastupuje názory študentov v rade školy, presadzuje ich potreby a organizuje rôzne akcie pre študentov. Jej členovia boli zvolení v celoškolskom hlasovaní. Funguje už 9 rokov, počas ktorých sme boli schopni zrealizovať mnoho zaujímavých a inovatívnych akcií. V súčasnosti je predsedníčkou Natália Staroščáková (VI. SEXTA) a dlhodobo je našou koordinátorkou PaedDr. Jana Hajtášová. Niekoľko rokov sme členmi Stredoškolskej Študentskej Únie Slovenska.

Kto sa nachádza v ŽŠR? 

 

 

Meno a priezvisko

Trieda

1.

Bakajsa Pavel

II. A

2.

Bunganič Radovan

VII. SEPTIMA

3.

Galandová Štefánia

III. A

4.

Gerbová Simona

III. A

5.

Ihnát Simon

VI. SEXTA

6.

Kačur Richard

III. B

7.

Kruľová Katarína

IV. D

8.

Panoc Marek

II. B

9.

Staroščáková Natália

VI . SEXTA

10.

Vajda Viktor

III. B

11.

Zubíčková Eva

I. A