Plán ŽŠR

       09/2013

 

-         Voľby do ŽŠR

-          Organizačná výpomoc pri akcii Deň mesta Snina

-          Organizačná výpomoc pri akcii 60. výročie Gymnázia v Snine

 

       10/2013

-          Voľby predsedu ŽŠR

-          Plán práce

-          Zmeny v škole s pani riaditeľkou

-          Deň zdravej výživy – 16.10.2013

-          Halloween – 29.10.2013

-          Skrášlime si okolie - projekt KOMPRAX

-          Prezentácia členov a plánu ŽŠR

 

       11 / 2013

 

-          DOD – 18.11.2013

-          Vitajte Poliaci !!!

-          Imatrikulácia – 14.11.2013

-          Florbalová Viktorliga

-          Futbalová Rišoliga

-          Súťaž o najkrajšiu jesennú fotografiu

 

12 / 2013

 

-          Mikuláš v škole

-          Mikulášske čapice

-          Objednaj si Mikuláša a urob radosť iným

-          Mikuláš pre deti učiteľov

-          Vyzdobme si našu info-relax-zónu

-          Vianočná výzdoba tried

-          Vyhodnotenie vianočnej výzdoby

-          Vianočná salónka – zbierka oblečenia a hračiek

-          Benefičný koncert  pre žiakov gymnázia

-          Benefičný koncert  pre širokú verejnosť

-          Súťaž Slovo vločky

 

         01 / 2014

 

-          Novoročná burza

-          Black and white day

-          Spoznávame vesmír – beseda o zimnej oblohe

-          Vyhodnotenie súťaže - Slovo vločky

 

          02 / 2014

 

                  -    „Semaforday“ v škole

-          Valentínska pošta

-          Nahoďme sa Valentínsky

-          Svetový deň mlieka

      

         03 / 2014

 

-          Burza kníh

-          Beseda s pani riaditeľkou

-          Výmena študentov ( Humenné, Prešov, Lipany)

-          Deň šťastia – neskúša sa J

-          Pomôžme učiteľom ! Učme namiesto nich !!! – 28.3.2014

 

         04 / 2014

 

-          Hippies day

-          Nájdi poklad

 

        05 / 2014

 

-          Dream on canvas

 

       06 / 2014

 

-          Deň detí – deň radosti ( aktivity, hry, občerstvenie )

-          Teším sa na prázdniny – krieda, chodník

-          Maľovanie na tvár

 

Poznámka: Priebežne sa uskutočnia rôzne koncerty a umelecké vystúpenia podľa záujmu žiakov.