Doplnenie

02.03.2012 14:36

V podstránke Kontakt boli doplnené všetky údaje - najmä e-maily.